Zjazd absolwentów tucholskiego leśnika

Zaproszenie

Stało się!!! Zawiązał się Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów, który odbędzie się 27.06.2015r., w ścisłym związku z obchodami 50-lecia szkoły. Jeśli czujesz się związany ze szkołą leśną w Tucholi nie możesz pozostać obojętny. Zacznij od zaglądania na stronę internetową www.absolwenci.tltuchola.pl oraz…

Uwaga, uwaga!

Koleżanki i Koledzy! Z przyjemnością informujemy, że Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z okazji 50-lecia szkoły rozpoczął już swoją pracę. Na ostatnim posiedzeniu ustalono już termin naszego spotkania tj. 27 czerwca 2015 r. Wkrótce na tej stronie zamieścimy ramowy plan spotkania…