Zjazd absolwentów tucholskiego leśnika

Uwaga, uwaga!

Koleżanki i Koledzy! Z przyjemnością informujemy, że Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z okazji 50-lecia szkoły rozpoczął już swoją pracę. Na ostatnim posiedzeniu ustalono już termin naszego spotkania tj. 27 czerwca 2015 r. Wkrótce na tej stronie zamieścimy ramowy plan spotkania…