Zjazd absolwentów tucholskiego leśnika

Turniej strzelecki dla absolwentów TL w Tucholi

fot. N-ctwo Tuchola

fot. N-ctwo Tuchola

W ramach obchodów 50 – lecia Technikum Leśnego w Tucholi zapraszamy wszystkich naszych absolwentów do wzięcia udziału w Turnieju Strzelecki o laur Adama Loreta. 

Turniej strzelecki odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 na strzelnicy myśliwskiej im. Jana Wendy, należącej do Nadleśnictwa Tuchola- Plaskosz koło Tucholi. Otwarcie zawodów nastąpi w piątek, 26 czerwca 2015 o godzinie 16:00 – początek strzelań godz. 16:30

Celem zawodów jest:

  • upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego
  • wyłonienie najlepszych strzelców z pośród absolwentów Technikum Leśnego w Tucholi
  • integracja Myśliwych i miłośników strzelectwa

Udział w Turnieju biorą wyłącznie absolwenci Technikum Leśnego w Tucholi (absolwenci wszystkich roczników i typów szkół). O przyjęciu zawodników będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Liczba zawodników startujących w Turnieju jest ograniczona do 30 osób. Zawodnicy startujący w Turnieju zobowiązani są posiadać ze sobą ważne pozwolenie na
broń. Turniej obejmować będzie rywalizację na 3 konkurencjach śrutowych.

Uczestnictwo w Turnieju Strzeleckim o Laur Adama Loreta jest odpłatne i wynosi 70 zł od
zawodnika. Zgłoszenia przyjmuje Stanisław Śpica telefonicznie 600 326 975 lub email: stanislaw.spica@torun.lasy.gov.pl należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok ukończenia Technikum Leśnego, telefon kontaktowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2015.

Pobierz regulamin: 

Turniej strzelecki o złoty laur Adama Loreta